از هزارهزار ميليارد تومان تنها 10 درصد صرف پروژه هاي عمراني شد

[ad_1]

بررسي بولتن نيوز از عوامل ركود و 6 هزار پروژه نيمه تمام

بررسي عملكرد دولت در بودجه هاي عمراني نشان مي دهد كه تنها 10 درصد از كل منابع بودجه چهارسال گذشته به بخش عمراني و توسعه طرح هاي نيمه تمام اختصاص يافته و همچنان بيش از 6 هزار پروژه نيمه تمام در كشور وجود دارد.

گروه اقتصادی: يكي از بحران هاي چهارسال گذشته اقتصاد ايران، ركود طولاني مدتي است كه دولت يازدهم نتوانسته از عهده رفع آن برآيد؛ ركودي كه به مانع اصلي توليد و اشتغالزايي است. در واقع ركود سبب شده تا هيچ كدام از بسته هاي محرك تقاضا كه از سوي مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس جمهور براي خروج از شرايط ركودي تجويز و اجرا شد، نتوانسته راهگشا باشد. خيل عظيم بيكاران و ورود سونامي وار نيروي كار در شرايطي كه دولت توان ايجاد اشتغال ندارد از يك سود و ركود چسبنده در اقتصاد سبب شده تا همان ميزان شغلي هم كه مي توانت در نتيجه اجراي طرح هاي نيمه تمام ايجاد شود، نيز بدست نيامده و حتي از دست برود.

از هزارهزار ميليارد تومان تنها 10 درصد صرف پروژه هاي عمراني شد

به گزارش بولتن نيوز، مستند اين ادعا، گزارش عملكرد خزانه داري كشور طي سالهاي 92 تا 95 است كه نشان مي دهد از مجموع نزديك به هزار هزار ميليارد تومان بودجه چهارسال گذشته نزديك به 100 هزار ميليارد تومان صرف بخش عمراني و تكميل طرح هاي نيمه تمام شده است. اين در حالي است كه بودجه مصوب براي بخش عمراني كشور در همين مدت نيز رقم قابل توجهي نبوده و جمع بودجه هاي عمراني مصوب سالهاي 92 تا 95 به ميزان 217 هزار ميليارد تومان بوده است. در سال 95 دولت تصميم گرفت تا براي پرداخت طلب به مطالبات پيمانكاران فعال در پروژه هاي عمراني اوراق قرضه منتشر كند. اوراقي كه به گفته دريافت كنندگان قابليت نقدشوندگي ندارند و نتوانسته اند از اين اوراق براي پرداخت هزينه ها و طلب خود استفاده كنند.

براساس گزارش هاي موجود، دولت در سال 92 به ميزان 51 هزار ميليارد تومان براي بخش عمراني بودجه در نظر گرفت كه گزارش ميزان عملكرد اين بودجه تنها 18 هزار ميليارد تومان بوده است.

در سال 93 ميزان بودجه عمراني مصوب به 53 هزار ميليارد تومان رسيد، حال آنكه عملكرد 37.8 هزار ميليارد تومان اعلام شد. در سال 94 طبق گزارش خزانه داري بودجه مصوب عمراني 56 هزار ميليارد تومان بوده كه تنها 26 هزار ميليارد تومان آن محقق شده است.

در همين حال، بودجه مصوب عمراني سال 95 به ميزان 57 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه مصوب شد كه 42 هزار ميليارد تومان آن محقق شد و 24 هزار ميليارد تومان در قالب اوراق قرضه تواتر شده است. اوراقي كه به گفته بخش خصوصي فعال در پروژه هاي عمراني، قابليت نقدشوندگي در بورس را ندارد.

از هزارهزار ميليارد تومان تنها 10 درصد صرف پروژه هاي عمراني شد

مجموع بودجه عمراني چهارسال 92 تا 95 به ميزان 217 هزار ميليارد تومان هزار مصوب شده كه تنها 123.8 هزار ميليارد تومان از سوي دولت براي طرح هاي عمراني پرداخت شده كه از اين ميزان 24 هزار ميليارد تومان آن در قالب پول كاغذي است. به عبارتي دولت در 4 بودجه گذشته نزديك به يكصد هزار ميليارد تومان براي بخش عمراني هزينه كرده كه نسبت به 300 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي هر سال كه جمع آن عددي نزديك به هزار هزار ميليارد تومان مي رسد، تنها 10 درصد از منابع بودجه در چهارسال گذشته براي توسعه و عمران كشور هزينه شده است. اين رقم در شرايطي است كه نزديك به 6 هزار پروژه عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *